Prowadzenie ciąży

Oferujemy porady z zakresu żywienia, odrobaczania i szczepień ciężarnych klaczy.

W przypadku ciąży zwiększonego ryzyka ustalamy z właścicielem klaczy indywidualną strategię, która zmaksymalizuje szanse na szczęśliwe rozwiązanie. Możemy zaproponować regularne badania w czasie ciąży czy farmakoterapię. Na przykład wcześniej wykryte zapalenie łożyska umożliwia podjęcie szybkiego leczenia, czego rezultatem jest znacznie zwiększona szansa na narodziny zdrowego źrebaka.