Redukcja ciąż mnogich

U klaczy ciąże bliźniacze tylko wyjątkowo kończą się narodzinami dwóch zdrowych źrebaków. Znakomita większość takich przypadków kończy się aborcją i śmiercią obu źrebiąt między 6 a 11 miesiącem ciąży. Zwiększone jest też ryzyko powikłań dla matki. Dlatego też postępowanie w przypadku wykrycia ciąży bliźniaczej powinno polegać na próbie redukcji do jednego zarodka. Jeśli zabieg się powiedzie, pozostawiony zarodek będzie się dalej rozwijał jak normalna pojedyncza ciąża. W przypadkach, kiedy zabiegu dokonuje doświadczony lekarz weterynarii przed 16 dniem ciąży, odsetek przeżywalności pozostawionego zarodka jest bardzo duży i sięga 90%. Po 16 dniu ciąży zarodki nie dają się przemieszczać w macicy i w sytuacji gdy leżą bardzo blisko siebie zabieg redukcji jest utrudniony i łatwiej może dojść do uszkodzenia również zarodka, którego zamierzaliśmy pozostawić. Jeśli do tego dojdzie, to obumrze on w ciągu paru dni i zostanie zresorbowany. Ciąże mnogie u klaczy prawie zawsze są skutkiem mnogich owulacji. Dlatego tak ważne jest aby klacze ze skłonnością do mnogich owulacji, były badane pierwszy raz na źrebność ok 14 dnia po owulacji lub ostatnim kryciu. Wtedy w przypadku wykrycia więcej niż jednego zarodka możemy z powodzeniem zredukować ich liczbę do jednego. Jeśli ciąża bliźniacza jest po raz pierwszy wykryta po 16 dniu redukcja nadal jest możliwa, ale należy rozważyć każdy przypadek indywidualnie, biorąc pod uwagę wiek i położenie zarodków.