Przygotowanie do krycia

Zaleca się, aby klacz przed pierwszym w sezonie kryciem pomyślnie przeszła badania w kierunku chorób zakaźnych mogących przenosić się drogą płciową, tj. Zakaźne Zapalenie Macicy, Wirusowe Zapalenie Tętnic Koni i Niedokrwistość Zakaźna Koni. Przy okazji wykonujemy skrócone badanie ogólnego stanu zdrowia, a także ocenę układu rozrodczego za pomocą palpacji i USG oraz określamy kiedy klacz powinna udać się do ogiera.